Ce este Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum este pur ?i simplu o machet? pentru text a industriei tipografice. Lorem Ipsum a fost macheta standard a industriei înc? din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o plan?et? de litere ?i le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativ? pentru literele respective. Nu doar c? a supravie?uit timp de cinci secole, dar ?i a facut saltul în tipografia electronic? practic neschimbat?. A fost popularizat? în anii '60 odat? cu ie?irea colilor Letraset care con?ineau pasaje Lorem Ipsum, iar mai recent, prin programele de publicare pentru calculator, ca Aldus PageMaker care includeau versiuni de Lorem Ipsum.

De ce îl folosim?
E un fapt bine stabilit c? cititorul va fi sustras de con?inutul citibil al unei pagini atunci când se uit? la a?ezarea în pagin?. Scopul utiliz?rii a Lorem Ipsum, este acela c? are o distribu?ie a literelor mai mult sau mai pu?in normale, fa?? de utilizarea a ceva de genul "Con?inut aici, con?inut acolo", f?cându-l s? arate ca o englez? citibil?. Multe pachete de publicare pentru calculator ?i editoare de pagini web folosesc acum Lorem Ipsum ca model standard de text, iar o cautare de "lorem ipsum" va rezulta în o mul?ime de site-uri web în dezvoltare. Pe parcursul anilor, diferite versiuni au evoluat, uneori din intâmplare, uneori inten?ionat (infiltrându-se elemente de umor sau altceva de acest gen).


De unde provine?
În ciuda opiniei publice, Lorem Ipsum nu e un simplu text f?r? sens. El î?i are r?d?cinile într-o bucat? a literaturii clasice latine din anul 45 î.e.n., f?când-o s? aib? mai bine de 2000 ani. Profesorul universitar de latin? de la colegiul Hampden-Sydney din Virginia, Richard McClintock, a c?utat în bibliografie unul din cele mai rar folosite cuvinte latine "consectetur", întâlnit în pasajul Lorem Ipsum, ?i c?utând citate ale cuvântului respectiv în literatura clasic?, a descoperit la modul cel mai sigur sursa provenien?ei textului. Lorem Ipsum provine din sec?iunile 1.10.32 ?i 1.10.33 din "de Finibus Bonorum et Malorum" (Extremele Binelui ?i ale R?ului) de Cicerone, scris? în anul 45 î.e.n. Aceast? carte este un tratat în teoria eticii care a fost foarte popular în perioada Renasterii. Primul rând din Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet...", a fost luat dintr-un rând din sec?iunea 1.10.32.

Pasajul standard de Lorem Ipsum folosit înc? din secolul al XVI-lea este reprodus mai jos pentru cei interesa?i. Sec?iunile 1.10.32 ?i 1.10.33 din "de Finibus Bonorum et Malorum" de Cicerone sunt de asemenea reproduse în forma lor original?, impreun? cu versiunile lor în englez? din traducerea de c?tre H. Rackham din 1914.

De unde pot sa-l iau ?i eu?
Exist? o mul?ime de varia?ii disponibile ale pasajelor Lorem Ipsum, dar majoritatea lor au suferit alter?ri într-o oarecare m?sur? prin infiltrare de elemente de umor, sau de cuvinte luate aleator, care nu sunt câtu?i de pu?in credibile. Daca vre?i s? folosi?i un pasaj de Lorem Ipsum, trebuie s? v? asigura?i c? nu con?ine nimic stânjenitor ascuns printre randuri. Toate generatoarele de Lorem Ipsum de pe Internet tind s? repete buc??i de text în func?ie de necesitate, astfel f?cându-l pe acesta primul generator adevarat de pe Internet. El utilizeaz? un dic?ionar de peste 200 cuvinte din latina, combinate cu o cantitate considerabil? de modele de structuri de propozi?ii, pentru a genera Lorem Ipsum care arat? decent. Astfel, Lorem Ipsum-ul generat nu con?ine repeti?ii, infiltr?ri de elemente de umor sau de cuvinte non-caracteristice, etc.