Hote biologice si Cabinete cu Flux Laminar: Clasa II

Filtre aplicate sterge tot
Clasa II x

Hote biologice si Cabinete cu Flux Laminar

Clasa II Cabinet steril /microbiologic
Clasa III (Biohazard)
Nisa chimica
Citotoxicitate
Producatori
IVF Tech
Biobase
Aplicatii
Fertilizare in Vitro Medicala Medicina Reproductiva
Biocercetare Avansata
Anatomie Patologica